20 maja 2022

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, w załączeniu znajdą Państwo szczegółową informację dotyczącą składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz informację nt. postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

23 czerwca 2022

Studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Szanowni Państwo, Uniwersytet Opolski zaprasza na studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, organizowane przez Instytut Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.

20 czerwca 2022

Akcja profilaktyczno-edukacyjna „Edukujesz-Ratujesz”.

Szanowni Państwo. Zachęcamy do zapoznania się z filmem profilaktyczno-edukacyjnym „Bezpieczeństwo nad wodą”, który został opracowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Zawierciu oraz WOPR-em. W materiale filmowym, który powstał w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”, zaprezentowano 10 istotnych zasad mających wpływ na bezpieczeństwo podczas pobytu nad wodą.    

15 czerwca 2022

Działania profilaktyczne przeciw przestępczości seksualnej podczas wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, czyli czasem podwyższonego ryzyka wystąpienia zjawisk niepożądanych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia […]

10 czerwca 2022

Materiały informacyjne na temat chorób zakaźnych oraz szczepień dzieci i młodzieży przeciwko chorobom zakaźnym

Szanowni Państwo,   Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, prosi o upowszechnienie ulotek dotyczących tej tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Materiały GIS zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Ulotki dotyczą m.  in. chorób zakaźnych, o których […]

1 czerwca 2022

Konferencje informacyjne dla nauczycieli przedmiotu: historia i teraźniejszość

Szanowni Państwo, Nauczyciele konsultanci Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu proponują nauczycielom, którzy zamierzają uczyć nowego przedmiotu: historia i teraźniejszość, cztery terminy konferencji informacyjnych (formuła on-line). Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji.