8 sierpnia 2022

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w latach 2022-2024

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie. Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w programie, istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych na pomoc uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i młodzieży w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom […]

3 sierpnia 2022

Wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji/osoby niebędącej nauczycielem

Szanowni Państwo, w załączeniu znajdą Państwo informację w zakresie składania wniosków o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji oraz osoby niebędącej nauczycielem   Informacja Wzór wniosku (PDF) Wzór wniosku (docx)

1 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610)

27 lipca 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – informacja na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Dopuszczalna jest modyfikacja wniosku organu prowadzącego szkołę podstawową, który uzyskał wsparcie w programie – również na etapie realizacji zadań.

28 kwietnia 2022

„Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” dla pracowników systemu oświaty i JST w województwie opolskim

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji-Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach (w trybie stacjonarnym oraz on-line) organizowanych w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” dla pracowników systemu oświaty, Kuratorium Oświaty i JST w […]

11 sierpnia 2022

W dniach 5 – 9 października 2022 Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół wiejskich przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

10 sierpnia 2022

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,   na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowany został zbiór najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi. Komunikat dostępny jest pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania   Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

4 sierpnia 2022

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny.

Zgodnie z projektowanymi zmianami na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela posiadającego jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz […]

3 sierpnia 2022

Dystrybucja zeszytów edukacyjnych dla dzieci ukraińskich w Polsce pt. „JA I TY TO MY”

Wydawnictwo Klett Polska sp. z o.o. przygotowało serię zeszytów edukacyjnych dla dzieci ukraińskich w Polsce pt. „JA I TY TO MY”: „Alfabet polski”, „Kolorowanki”, „Gry i zabawy”, „Piosenki i wierszyki” oraz plakaty ze słownictwem, które ma możliwość przesyłać za darmo szkołom podstawowym, przedszkolom i fundacjom prowadzącym kursy, warsztaty i półkolonie dla dzieci ukraińskich i dla […]