16 września 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

16 września 2019

Ostatni nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków wszystkie szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przypominamy, że termin składania wniosków przez dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2019 r. Termin składania wniosków przez organy prowadzące upływa 20 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu). […]

16 września 2019

„Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”

To tytuł międzynarodowej konferencji realizowanej w związku obchodami 30. rocznicy przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  wspólnie z Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zapraszają na konferencję naukową, której celem jest pogłębiona refleksja na temat funkcjonowania dokumentu oraz zastanowienie się nad […]

12 września 2019

Narodowe czytanie nowel polskich.

12 września br. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty wziął udział w ósmej edycji narodowego czytania klasyki polskiej literatury (w tym roku nowel polskich), która odbyła się w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Narodowe czytanie zostało zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku były czytane wybrane nowele polskie stanowiące kanon naszej […]

12 września 2019

Konferencja uświetniającą obchody 25-lecia Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Opolu.

W dniu 11 września br. Pan Artur Zapała Wicekurator Oświaty wziął udział w konferencji z okazji obchodów 25-lecia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 25 lat, od momentu jej założenia wspiera polskich rolników m.in. dotacjami unijnymi, czy rekompensatami za straty w uprawach. Uroczystość rozpoczęła się od posadzenia jubileuszowego dębu obok siedziby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. […]

11 września 2019

Działania z zakresu narkomanii.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Informuję,  że we wrześniu br. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będzie kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w […]

10 września 2019

V Międzynarodowy Konkurs Historyczny ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów do udziału w konkursie ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

10 września 2019

Premiera filmu „Piłsudski” – materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

W związku z premierą filmu fabularnego o Józefie Piłsudskim, planowaną na 13 września 2019 r., Studio Filmowe KADR przygotowało dla nauczycieli pakiet edukacyjny wraz ze scenariuszami lekcji zainspirowanymi tą produkcją. Jego twórcy zapraszają zarówno do obejrzenia filmu, jak i skorzystania z obszernego materiału dydaktycznego, który można pobrać ze strony: Studio Filmowe Kadr Zwiastun filmu.