16 października 2020

Odwołanie Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Mając na względzie  Państwa  bezpieczeństwo zdrowotne, Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty podjęli decyzję o przełożeniu Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowanej na dzień 21 października 2020 r. w Nyskim Domu Kultury. Obchody, podczas których uhonorowani zostaną odznaczeni i nagrodzeni nauczyciele i pracownicy oświaty województwa opolskiego, będą zorganizowane w terminie późniejszym, […]

16 października 2020

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Niebieska grafika z napisem zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpostawowych od 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek […]

9 października 2020

Prośba o zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki z serii „Niko” do języka niemieckiego, jako języka mniejszości, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej (do dnia 13. 10. 2020.)

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą ewentualnego dodatkowego, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowania szkół na podręczniki Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.