16 maja 2018

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego.

24 maja 2018

Prośba o niezwłoczne zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy o pilne (najpóźniej do 28 maja 2018 r.) zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej (wg zał. tabeli).

18 maja 2018

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

18 maja 2018

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”.

17 maja 2018 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w spotkaniu regionalnym „Bliżej Funduszy Europejskich”. Była to inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania, które odbyło się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, dyskutowano o projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Służbę Więzienną, a także wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza […]