19 czerwca 2019

Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach. Bogusław Chochowski dyrektor szkoły przywitał gości. Następnie zabrali głos Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty. W uroczystości udział wzięli między innymi Posłowie na Sejm RP: […]

19 czerwca 2019

Podsumowanie III edycji programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

18 czerwca 2019 r. w sali im. Braci Kowalczyków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyło się podsumowanie III edycji programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019. W obecności przedstawicieli wszystkich organizatorów: Wojewody Opolskiego, Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz […]

18 czerwca 2019

NIKO – Pilne! Prośba o niezwłoczne zgłoszenie ewentualnego zapotrzebowania dodatkowego na podręczniki Niko –do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej (do 24 .06.2019r.)

Poniżej zamieszczamy treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej i zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki z serii Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej – do 24 czerwca 2019 r. (włącznie).

18 czerwca 2019

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Wojewódzkim Konkursie „Katyń – zbrodnia bez kary.”

17 czerwca 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z udziałem Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom oraz osobom wyróżnionym w Wojewódzkim Konkursie „Katyń  – zbrodnia bez kary.”

17 czerwca 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu dla uczniów szkół podstawowych

Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

17 czerwca 2019

Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole i placówce – podsumowanie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego, proszę o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30.06.2019 r. formularza ankiety, której celem jest zebranie informacji o realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach, do podjęcia których zostaliście Państwo zobowiązani pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.ARB z 11 maja 2019 r.

14 czerwca 2019

Wyniki konkursu na kolaż fotograficzny w ramach programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo.   Poniżej prezentujemy wyniki konkursu – lista laureatów: I Miejsce w konkursie na kolaż fotograficzny: Paulina Janik Wiktoria Grabowska Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Opiekun zespołu: Aleksandra Rataj – Latka Wyróżnienie: Natalia Bobin Oliwia Puzia Paulina Huk Zespół Szkół Ekonimicznych w Nysie Opiekun zespołu: Renata Lewicka Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.