19 lipca 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa opolskiego (termin zakończenia naboru: 8 sierpnia 2019 r).

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z […]

19 lipca 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w dzienniku Ustaw z dnia 18 lipca 2019 r. poz. 1342 ukazało się Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z dnia 04 lipca 2019 r.   Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”   Rozporządzenie z dnia 4 […]

17 lipca 2019

Akcja „Sieci na wakacjach w Twojej miejscowości”.

Szanowni Państwo.   „Sieciaki na wakacjach” to wakacyjna akcja edukacyjna skierowana do uczniów w  wieku 6-11 lat, organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange. Dotyczy ona bezpieczeństwa dzieci w sieci. Akcja polega na zaproszeniu lokalnych inicjatorów do organizacji sieciakowych zajęć edukacyjnych w oparciu o bezpłatnie udostępnione materiały. Więcej informacji.

14 lipca 2019

Program udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2018 -2021

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 . […]

12 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu […]

9 lipca 2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Opolu w związku z przyjmowaniem wniosków o stypendium PRM i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Opolski Kurator Oświaty przypomina, że w związku z przeprowadzeniem procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przetwarzane są odpowiednie dane osobowe kandydatów do ww. stypendiów., które wymienione są w „Klauzuli informacyjnej”.   Klauzula informacyjna.

2 lipca 2019

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”.

Szanowni Państwo.   Prezentujemy Państwu opracowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „KSON” w Jeleniej Górze jako beneficjenta projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016–2018 dokumentację powstałą w ramach ww. projektu.Szkielety procedur wraz z broszurą dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych mogą wpłynąć na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.   Broszura […]