5 marca 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego – przedłużenie terminu rekrutacji do 22 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jest jeszcze możliwość złożenia  do dnia 22 marca 2018 roku do godziny 15.00 dokumentów kandydatów na szkolenie do pełnienia roli trenera – koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku […]

13 marca 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele rad rodziców województwa opolskiego. W związku z podpisaną deklaracją współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w  środowisku szkolnym zaplanowano cykl konferencji z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Opolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów z przedstawicielem rodziców oraz nauczycieli szkół […]

12 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 8 marca 2018 r. w Opolu. Egzamin składał się z części pisemnej z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, za które można było uzyskać 280 punktów oraz z części ustnej, […]

9 marca 2018

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z […]

9 marca 2018

Spotkanie w sprawie kształcenia w zawodzie kierowca -mechanik.

W dniu 8 marca 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu odbyło się spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Panem Józefem Stelmachowskim i Panem Ryszardem Wowkiem oraz Dyrektorem CKZiU w Prudniku Panem Wiesławem Kopterskim, Wojewódzkim Komendantem OHP w Opolu Panem Dariuszem Medolińskim, Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy […]

8 marca 2018

V Targi Edukacyjne EDU-Opole

W dniach 6-7 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu miała miejsce V edycja Targów Edukacyjnych EDU-Opole. Wśród wielu wystawców oraz zgromadzonej licznie młodzieży Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty stwierdził, że czasy kiedy młodzi ludzie spotykali się z selekcją naboru do szkół już minęły. Obecnie to szkoły od podstawowych po wyższe uczelnie muszą skutecznie zabiegać o nabór kandydatów. Właśnie targi […]

8 marca 2018

Trzecia edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Szanowni Państwo. Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłosiła 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Szczegółowe informacje na temat konkursu.