17 sierpnia 2018

Porozumienie miedzy Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Iwona Rajca Biernacka, złożyli dziś (17 sierpnia 2018 r.) oficjalne podpisy pod zawartym porozumieniem miedzy instytucjami, którymi kierują. Celem porozumienia jest m.in. podjęcie współpracy na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa oraz wstąpienia do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku kostnego […]

16 sierpnia 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina istotne założenia tegorocznej regulacji rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. […]

10 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Informuję, że ukazało się podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 2018 r., poz.1478). Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001478

9 sierpnia 2018

Spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty z uczestnikami wypoczynku w Głuchołazach i Jarnołtówku

7 sierpnia 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty spotkał się z kolejnymi dziećmi przebywającymi na wypoczynku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu w Ośrodku Czerwony Kozioł w Głuchołazach oraz przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w Kluczborku w Ośrodku Olsza w Jarnołtówku. Na tych wypoczynkach przebywa obecnie 135 dzieci w Głuchołazach oraz […]

3 sierpnia 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono odpowiedzi na najważniejsze pytania  związane z  edukacją włączającą: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-wlaczajaca-odpowiedzi-men-na-najwazniejsze-pytania.html  

3 sierpnia 2018

Informacja MEN w sprawie organizacji zajęć indywidualnych w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych W związku z licznymi pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych) informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

3 sierpnia 2018

Spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty z uczestnikami wypoczynku w Turawie

1 sierpnia 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty spotkał się z dziećmi przebywającymi na wypoczynku zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego w Opolu w Ośrodku Jowisz w Turawie. Na tym wypoczynku przebywa obecnie 60 dzieci z województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty w ramach nieodpłatnego wypoczynku sfinansował na łączną kwotę […]

2 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczycieli na stronie internetowej MEN

Uprzejmie informujemy, że na głównej stronie internetowej MEN stworzona została zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli. Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki: Co nowego w ocenie pracy? Nowy system oceny pracy nauczycieli Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny […]