26 stycznia 2021

„Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału  w webinarium „Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z możliwością aplikowania  do ww. programów oraz pokazanie przykładowych działań […]

22 stycznia 2021

Awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karta Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadania awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, którą pokonują nauczyciele pracujący w polskich […]