26 lutego 2020

Informacje dotyczące koronawirusa

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch Co musisz wiedzieć o koronawirusie https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?  bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się BEZPOŚEDNIO do […]

12 lutego 2020

Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 11 lutego 2020  r., Zarządzeniem  NR 5 wprowadził „Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej”.   Zarządzenie NR 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020   Procedury opiniowania wniosków. Załączniki do procedury opiniowania wniosków.

28 stycznia 2020

Informacja na temat miejsca odbywania się etapów wojewódzkich poszczególnych konkursów przedmiotowych – edycja 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów zakwalifikowanych do udziału w etapach wojewódzkich konkursów przedmiotowych wraz z opiekunami do Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole.

26 lutego 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo.   Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.     Załącznik nr 1 – oferta. Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku. Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej. Załącznik nr 4 – […]

25 lutego 2020

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 r

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.   Zaproszenie. Formularz.

24 lutego 2020

Monitorowanie – „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa opolskiego

24 lutego 2020

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przedstawia ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 Wymagania: posiadać obywatelstwo polskie; posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystać z pełni praw publicznych; dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy  stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; nie być karanym sądownie; zdać maturę; […]

21 lutego 2020

Program obchodów upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 17 marca 2020 r.   Zaproszeni goście proszeni są o przybycie na parking przed Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych DMS: 50º34’22.776″ N 17º33’6.72″ E  o godz. 11.45.   17 marca (wtorek)   12.00–13.30 – Uroczystość przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych hymn państwowy przemówienia okolicznościowe modlitwa apel pamięci salwa honorowa złożenie wiązanek […]