16 kwietnia 2019

Wystawianie ocen w liceach i technikach. Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, przed nami bardzo ważny egzamin maturalny, który kończy pewien etap w życiu uczniów. Egzamin ten jest jednocześnie początkiem wyboru dalszej drogi życiowej młodych ludzi, przyszłych absolwentów waszych szkół i równocześnie waszych uczniów. Musimy pamiętać, że szkoła jest szczególną organizacją/zakładem, gdzie realizacja zadań wymaga bezpośredniej relacji nauczycieli z uczniami, a finałem tych oddziaływań jest […]

5 kwietnia 2019

Zgłoszenia do pracy w zespołach nadzorujących i egzaminacyjnych w 2019 r.

Szanowni Państwo Rozmowy ze związkami zawodowymi trwają i mam nadzieję, że tegoroczne egzaminy zostaną tak jak co roku przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas egzaminów. Jednakże w trosce o prawidłowe zabezpieczenie przebiegu egzaminów, gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia składów zespołów nadzorujących, zwracam się z prośbą do wszystkich osób, które spełniają wymagania określone w §1 pkt 1 […]

2 kwietnia 2019

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane.

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół. W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może […]

1 kwietnia 2019

Aktualizacja danych dotyczących funkcjonowania szkół/placówek w związku z zapowiedzią akcji strajkowej.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego   Opolski Kurator Oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zwraca się z prośbą o przekazanie aktualnych danych dotyczących funkcjonowania Państwa placówek oraz stanu przygotowań do egzaminów zewnętrznych w kontekście przeprowadzonych referendów strajkowych. Prosimy, aby załączoną tabelę wypełniły tylko te przedszkola, szkoły i placówki, w których […]

19 kwietnia 2019

Katyń-zbrodnia bez kary

„Katyń – zbrodnia bez kary” – weź udział w konkursie i odwiedź Miejsce Pamięci Opolski Kurator Oświaty we współpracy i udziale Wojewody Opolskiego, pod patronatem Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, ogłaszają konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego, którego główną nagrodą jest wyjazd do Miejsca Pamięci w Katyniu oraz do Smoleńska. Dodatkowo, laureaci […]

18 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży.

Szanowni Państwo.   Aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4 – 18 lat). Z uwagi na wprowadzone zmiany informuję, że Instytut […]

11 kwietnia 2019

XXIV Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948…” – wyniki eliminacji wojewódzkich

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948.  W walce o wolną Polskę”, przeprowadzonego 28 marca 2019 r.  w Opolu.

9 kwietnia 2019

Kampania pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Szanowni Państwo.   Zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez MSWiA, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacji GIF. Konkurs organizowany jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w związku z realizacją kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, do której włączył się również Wojewoda Opolski. Przedsięwzięcie to skierowane jest do dzieci i […]