10 września 2019

Pomoc merytoryczna i techniczna w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo

w związku z faktem, że subwencja oświatowa na rok 2020 będzie naliczana po raz pierwszy na podstawie danych przekazywanych z wykorzystaniem zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tzw. nowe SIO, uprzejmie informuję, że na stronie Centrum Informatycznego Edukacji w zakładce Modernizacja SIO/ Kontakt znajduje się aktualny wykaz pracowników kuratoriów oświaty udzielających wyjaśnień w sprawie wpisywania danych do SIO (https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/infolinia-pomoc-techniczna-i-przyjmowanie-zgloszen/).

Szczegółową pomoc merytoryczną można uzyskać na stronie www.pomocsio.men.gov.pl, gdzie zamieszczono:

  • instrukcje techniczne,
  • instrukcje merytoryczne
  • filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wpisywanie danych do nowego SIO),
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wpisywania danych dotyczących uczniów i nauczycieli.