14 czerwca 2019

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca 2019 r. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, która odbyła się w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uroczystość zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu miała na celu odznaczenie krwiodawców z regionu opolskiego, którzy oddali  co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Odznaczeń dokonała Pani Iwona Rajca-Biernacka – dyrektor RCKiK w Opolu.

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku Opolski Kurator Oświaty podpisał stosowne porozumienie z Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, w ramach którego podjęto współpracę na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa oraz wstąpienia do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku kostnego w środowisku szkolnym w województwie opolskim.

Po zakończonych uroczystościach Opolski Kurator Oświaty udał się wraz ze swoimi współpracownikami do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, by podzielić się „bezcennym darem krwi” w Światowym Dniu Krwiodawcy.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest,
ale przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

Wyrazy głębokiego szacunku dla wszystkich Krwiodawców
Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
Honorowy Dawca Krwi