12 lipca 2018

20.października Dniem Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) w 2016 roku ogłosiła w Polsce 20.października Dniem Krajobrazu 

W załączonym piśmie – GDOŚ – podkreśla, iż  wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym czy kulturowym. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, planuje się dalsze rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.).
Więcej informacji w załączonym piśmie.

Pismo „Dotyczy spacerów krajobrazowych” – pdf