Sierpień 2017

31 sierpnia 2017

Zarządzenie nr 16 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

31 sierpnia 2017

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuję, iż wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie, 4 września 2017 r. o godz. 9:00. Tegoroczny wrzesień jest dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie – miesiącem szczególnie uroczystym, także w związku z obchodami 70 – lecia istnienia szkoły. Na rok […]

31 sierpnia 2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny. Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym: – 2015/2016 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 […]

31 sierpnia 2017

„Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Zapraszamy licea, technika i branżowe szkoły I stopnia do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu zdrowia prokreacyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Lublinie została wyłoniona jako realizator zadania pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej […]

31 sierpnia 2017

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Zapraszamy uczniów liceów oraz techników do udziału w Programie. Udział szkoły w programie jest […]

30 sierpnia 2017

Ubezpieczenia szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało Raport Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało Raport Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Raport jest dostępny na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego: link Z uwagi na zbliżający się termin rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 zachęcam Państwa dyrektorów do […]

29 sierpnia 2017

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

Szanowni Państwo, Prosimy o wypisanie informacji dotyczących podjętych przez Państwa działań profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo uczniów w okresie ferii letnich 2017 r. Dane proszę przekazywać do dnia 15 września 2017 r. tylko i wyłącznie poprzez niniejszy arkusz on-line: arkusz. Prosimy uwzględnić działania realizowane w okresie poprzedzającym wakacje oraz działania realizowane w trakcie wakacji. Dla […]