Wrzesień 2017

28 września 2017

Podsumowanie pilotażowego programu programowania MEN oraz kampanii Programowanie z eTwinning.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – wziął udział w uroczystym podsumowaniu pilotażowego programu programowania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kampanii Programowanie z eTwinning. Spośród zgłoszonych do programu ponad 1300 szkół wyróżniono szkoły z 16. województw. Z województwa opolskiego wyróżnienie przyznano Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu. Na zdjęciach obok kuratora – Michała Sieka, wojewódzki […]

28 września 2017

Ogólnopolski Konkurs dla uczniów realizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram Wodę”

Celem Konkursu jest przede wszystkim kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego nawodnienia organizmu oraz popularyzacja tej wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ich najbliższego toczenia. Patronat Honorowy nad programem  „Wybieram Wodę” sprawuje m.in. Minister Zdrowia.Informacje o konkursie: http://www.wybieramwode.pl/artykuly/konkurs-akcja-edukacja

28 września 2017

Konkurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Temat: Europa.”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje konkurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Temat: Europa.” Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy lekcji poświęconych zagadnieniom, którymi zajmuje się Unia Europejska. Najwyżej ocenione scenariusze staną się użytecznym narzędziem pracy i inspiracją dla innych nauczycieli. Pomogą im w przygotowaniu własnych, nowych form prowadzenia lekcji. Partnerem konkursu jest sieć informacyjna TEAM […]

28 września 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole.

Fundacja „Rodzice Szkole”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zapraszają reprezentantów rad rodziców z całej Polski na II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole. Ogłoszenie w sprawie konferencji.

28 września 2017

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach serdecznie zapraszają uczniów do udziału w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Turniej znalazł się w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy […]

28 września 2017

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych . Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych.   Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów […]