Wrzesień 5, 2017

5 września 2017

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, w związku z zakończeniem I edycji Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2016/2017 uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdania z realizacji działa w ramach programu. Sprawozdanie należy przesłać tylko i wyłącznie poprzez formularz on-line . Przesłanie […]

5 września 2017

Wrzesień 2017

Media Data – Tytuł artykułu (temat) – Link TVP Opole 28.09.2017r. (Kurier Op.) ZUS podzieli się wiedzą z młodzieżą 27.09.2017r. (Kurier Op.) Dzieci zabłysną na drogach 25.09.2017r. (Kurier Op.) Teatr Kochanowskiego wyrusza do szkół 20.09.2017r. (Kurier Op.) Krew potrzebna cały czas Przedszkolaki obchodzą swoje święto 19.09.2017r. (Kurier Op.) Maturzyści wybierają swoje uczelnie Nowa Trybuna Opolska […]

5 września 2017

Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (także z województw: opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego), w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie […]