Wrzesień 8, 2017

8 września 2017

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej w Poznaniu

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – wziął udział w posiedzeniu Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej, które odbyło się w dniach 4 – 5 września 2017 r. w Poznaniu. Z poziomu ministerstw obu krajów w dwudniowym spotkaniu uczestniczyła Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu w MEN oraz Steffen Freiberg – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i […]

8 września 2017

Turnusy Uśmiechu w Wiśle.

Od 4 września 2017 r. do 2 października 2017 r. Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski od szkół i organizacji pozarządowych na dwutygodniowe turnusy edukacyjne dla grup zorganizowanych do 50 osób. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Zgodnie z misją fundacji, zaproponowane w konkursie turnusy mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk […]

8 września 2017

Jak uczyć o energetyce jądrowej.

W imieniu Ministerstwa Energii oraz Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się […]

8 września 2017

Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Miasta w których odbędą się spotkania we wrześniu 2017 r.: Warszawa – 12.09.2017 r. Gdańsk – 12.09. 2017 […]

8 września 2017

NIEPODLEGŁA. Tradycja i współczesność.

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu „NIEPODLEGŁA. Tradycja i współczesność ”. Prace należy nadsyłać do 13 października 2017 r. na adres: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 01-532 Warszawa z dopiskiem ,,Konkurs Niepodległa, tradycja i współczesność”. Szczegółowe informacje.