Wrzesień 13, 2017

13 września 2017

Być dobrym jak chleb.

Społeczność Gimnazjum nr 19 w Lublinie we współpracy z parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie, Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 zapraszają uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Być dobrym […]

13 września 2017

Stypendium Fundacji Efekt Motyla.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.   Warunki formalne, jakie należy spełnić: – zamieszkanie na wsi, – uczęszczanie do VII i VIII klas szkoły podstawowej/szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, branżowa szkoła), – trudna sytuacja materialna, – złożenie poprawnie […]

13 września 2017

Uczniowie, studenci – w nowym roku szkolnym zadbajcie o rentę rodzinną.

Maturzyści pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy planują kontynuowanie nauki w szkole policealnej lub na wyższej uczelni, powinni pamiętać o złożeniu wniosku. Jeżeli tego nie zrobią – ryzykują, że świadczenie nie zostanie wypłacone. Informacja prasowa ZUS renta rodzinna dla uczniów

13 września 2017

Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju.

Zapraszamy uczniów do udziału w V edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury […]