Październik 2017

31 października 2017

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie.

31 października 2017

XIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic).

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto […]

31 października 2017

„ Jestem SMART”.

Czasopismo „TIK w Edukacji” zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do udziału w Konkursie promującym wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole i poza nią. Celem konkursu jest zachęcenie pedagogów do propagowania mądrego korzystania z tabletów, smartfonów i internetu wśród uczniów, bo możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w celach dydaktycznych są ogromne i wzrastają z każdym rokiem. Tegoroczna […]

30 października 2017

„Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje 20 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy konferencję pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Zapraszamy wszystkich […]

27 października 2017

Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w roku 2017.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Informuję, że Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamu ustnej populacji polskiej w roku 2017” celem którego jest: Ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej dzieci i młodzieży, Badanie zjawisk społecznych, ekonomicznych organizacyjnych i kulturowych warunkujących stwierdzony w ww. badaniach stomatologicznych stan zdrowia. Wyniki prowadzonych badań […]

27 października 2017

Konferencja w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019. Adresatami są szkoły, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy […]

26 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „A to Polska właśnie…” dla Dzieci do 15 lat z udziałem Osób Niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego.

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza do udziału w Konkursie. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu „A to Polska właśnie… kampania edukacyjna z udziałem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z powiatu włodawskiego” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” koordynowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” we Włodawie […]

26 października 2017

VIII edycja ogólnopolskiego Konkursu „Projekt z klasą”.

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie. Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy metodą projektu zalecaną przez MEN. Uczestnicy konkursu nie tylko zdobywają wiedzę w aktywny i twórczy sposób, ale także zyskują okazję do realizowania swych pasji i rozwijania kompetencji XXI wieku. To także unikatowa okazja do wykazania się przedsiębiorczością i kreatywnością – […]