Październik 3, 2017

3 października 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadzie. Uprzejmie informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2017/2018 organizuje XXXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem „Wyzwania współczesnego  rynku pracy”. Zawody poszczególnych stopni Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji  Narodowej, zaplanowano w następujących terminach: • zawody I stopnia (szkolne) – 8 listopada 2017 […]

3 października 2017

Informacja dotycząca umieszczenia materiałów dotyczących realizacji programu „Bezpieczna szkoła” na stronie internetowej MEN.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z  dokumentem. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i  rodziców, do których pismo skierowała Minister Edukacji Narodowej.