Październik 11, 2017

11 października 2017

Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: drzewa i krzewy”.

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego i opolskiego do udziału w konkursie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia, oświadczenia oraz pracy plastycznej do dnia 27.10.2017 roku na adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie ul. Szkolna 9 44-160 Rudno Szczegółowe informacje.