Październik 19, 2017

19 października 2017

Uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie imienia patrona szkoły – Janusza Korczaka

13 października 2017 r. Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek wziął udział w uroczystości nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie  imienia Janusza Korczaka. Hasłem przewodnim uroczystości stały się słowa Janusza Korczaka „Jeśli chcesz zmieniać świat zacznij od siebie”.

19 października 2017

Forum Eksperckie 2017.

Forum eksperckie „Wiem. Czuję… Pomagam! Szkoła z empatią” jest wydarzeniem związanym z ogólnopolskim programem edukacyjnym Kulczyk Foundation, który koncentruje się na wartościach podstawowych dla wychowania dziecka. Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Kulczyk Foundation dla nauczycieli i wychowawców. W tym roku Forum odbędzie się 20. listopada w Warszawie. Udział w nim jest bezpłatny. Więcej informacji.

19 października 2017

Katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych.

Fundacja Nowoczesna Polska w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” prowadzi Katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Katalog to narzędzie, przeznaczone dla osób, które poszukują materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie oraz korzystania z narzędzi TIK. Można w nim znaleźć między innymi: scenariusze […]

19 października 2017

Jak kształcić kompetencje jutra od najmłodszych lat?

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych programach Fundacji Uniwersytet Dzieci. Fundacja Uniwersytet Dzieci oferuje nauczycielom i dzieciom dostęp do fascynujących zajęć. Dzięki udziałowi w programie uczniowie pozyskają  umiejętności niezbędne w pracy zespołowej i budowaniu relacji z innymi, kreatywne i logiczne myślenie, programowanie, przedsiębiorczość, wzmocnią myślenie analityczne. Celem programów jest kształcenie umiejętności uczniów, które […]

19 października 2017

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej.

Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i innych placówek oświatowych. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców oraz na zwiększeniu skuteczności podejmowanych przez nich działań profilaktycznych i prewencyjnych. Projekt zakłada zaopatrzenie jak największej ilości osób w wiedzę i materiały […]

19 października 2017

Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w Konkursie. Autorami prac mogą być: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy klas; opiekunowie organizacji szkolnych; nauczyciele przedmiotów. Prace należy nadsyłać do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Pedagogiki Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Droga Męczenników Majdanka 70 20-325 Lublin Szczegółowe informacje.

19 października 2017

ZDROWA JA.

Informujemy, że Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w woj. opolskim projekt pt.: Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań  zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu –w […]

19 października 2017

Międzynarodowy konkurs informatyczny BÓBR 2017.

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w konkursie.  Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz  popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.  Konkursy główne odbędą się w dniach 13-16 listopada 2017 roku.  Rejestracja do Konkursu Głównego rozpocznie się 29 października 2017 roku […]