Październik 30, 2017

30 października 2017

„Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje 20 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy konferencję pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Zapraszamy wszystkich […]