Październik 31, 2017

31 października 2017

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie.

31 października 2017

XIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic).

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto […]

31 października 2017

„ Jestem SMART”.

Czasopismo „TIK w Edukacji” zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do udziału w Konkursie promującym wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole i poza nią. Celem konkursu jest zachęcenie pedagogów do propagowania mądrego korzystania z tabletów, smartfonów i internetu wśród uczniów, bo możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w celach dydaktycznych są ogromne i wzrastają z każdym rokiem. Tegoroczna […]