Listopad 2017

30 listopada 2017

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Igrzysk LZS `2017

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek uczestniczył w uroczystej ceremonii podsumowania Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich, która odbyła się 24.11.2017 r. w Domaszowicach. Imprezę uświetniły taneczne i wokalne występy uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Odbył się także pokaz zapasów wykonany przez uczniów szkoły w Domaszowicach – członków LKS Orzeł Namysłów. Podczas uroczystości przekazano podziękowania Panu […]

30 listopada 2017

II edycja Programu „Żółty Talerz”.

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankami Żywności, SOS Wioskami Dziecięcymi.  Szczegółowe informacje.

29 listopada 2017

Korekta danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r.

Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję informacje dotyczącą korekty subwencyjnej danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Szczegółowy wykaz potencjalnych błędów został rozesłany pocztą elektroniczną na adresy JST. Przy dokonywaniu korekty proszę pamiętać, że korekty dokonujemy  wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Pliki z dokonanymi zmianami proszę […]

28 listopada 2017

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Informacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z wprowadzanymi zmianami w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 oraz koniecznością przedstawienia do Ministra Zdrowia wniosków w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, proszę o przedłożenie przedmiotowych wniosków w formie pliku excel na adres mailowy: kontakt najpóźniej w terminie do 1 grudnia […]

28 listopada 2017

II Ogólnopolski Konkurs ,,Bliżej Pszczół”.

Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie ,,Bliżej Pszczół”. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto […]

28 listopada 2017

Spotkanie z młodzieżą w Kędzierzynie-Koźlu

24 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Po powitaniu uczestników przez Panią Agnieszkę Kossakowską – Dyrektora Zespołu Szkół głos zabrał Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator […]

27 listopada 2017

Publikacja pod tytułem: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”.

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, w ramach koordynacji Polskiego programu energetyki jądrowej i wsparcia systemu edukacji w obszarze zadań wynikających z tego rządowego dokumentu, przygotował i wydał publikację pod tytułem: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”. Publikacja adresowana jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych […]

27 listopada 2017

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości.

Zapraszamy uczniów 2 i 3 klas gimnazjalnych oraz uczniów starszych (VII) klas szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie. Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolskie zawody organizowane już po raz czwarty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad i objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ideą […]