Grudzień 2017

22 grudnia 2017

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W związku z kończącym się I kwartałem realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań z podjętych w tym zakresie działań. Sprawozdanie należy […]

22 grudnia 2017

Cyberprzestrzeń młodzieży

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w konferencji metodycznej pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse  i zagrożenia” ,którego organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Prelegentami powyższej konferencji byli: Leszek Roszczenko i Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum […]

22 grudnia 2017

„Nauczyciel na medal”

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w uroczystej gali, podczas której wręczono nagrody laureatom plebiscytu Nowej Trybuny Opolskiej „Nauczyciel na medal”. Laureatów wybierano w trzech kategoriach: nauczyciel klas I-III, nauczyciel klas I-VII i gimnazjum oraz nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych. Plebiscyt  podzielony był na dwa etapy: – pierwszy powiatowy, którego zwycięzcy reprezentowali swój powiat w […]

21 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019. Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w egzaminie ósmoklasisty zakładają m.in. zwiększenie wagi zadań otwartych z języka polskiego, tworzą zdającym możliwość dokonania wyboru napisania pracy o charakterze retorycznym (np. rozprawki) lub twórczym (np. opowiadania), oraz zwiększają znaczenie zadań praktycznych z egzaminu […]

21 grudnia 2017

Nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Głównym celem akcji jest promowanie mobilności uczniów, a także zachęcenie do aplikowania tych placówek, które nie brały udziału w projektach finansowanych w ramach programu Erasmus +. Akcja skierowana jest wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz ośrodków prowadzących szkoły realizujące […]

21 grudnia 2017

Plebiscyt na 10 najlepszych uczniów-sportowców woj. opolskiego za rok szkolny 2016/2017 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Dnia 12 stycznia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie    odbędzie się Plebiscyt na 10 Najlepszych Uczniów – Sportowców Województwa Opolskiego za rok szkolny 2016/2017. Plebiscyt obejmuje trzy kategorie- szkoły podstawowe  szkoły gimnazjalne  i ponadgimnazjalne. Zgłoszenia sportowców prosimy przesyłać listownie   ( e-mailem tylko zdjęcia)  na adres SZS Opolskie  podany poniżej w nieprzekraczalnym […]

20 grudnia 2017

Klasy patronackie TVP w liceach i technikach.

Informujemy, że Telewizja Polska S.A. w ramach prowadzonej przez spółkę Akademii TVP przygotowała specjalną ofertę skierowaną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Oferta adresowana jest w szczególności do liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko­historycznym, dziennikarsko-artystycznym, filmowym, a także do techników prowadzących naukę zawodu w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej. Oferta TVP jest bezpłatna […]

20 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty 2018/2019.

Uprzejmie informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty z: ·         języka polskiego ·         matematyki ·         języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego). Szczegóły Zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Należy zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne […]

20 grudnia 2017

Dodatkowe informacje – monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy, ze względu na zgłaszane do MEN pytania dotyczące arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, w załączeniu przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące sprawy. Informacja dotycząca wypełniania arkusza monitorowania