2018

11 grudnia 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt dedykowany jest dla uczniów od VI klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Cele powyższego projektu: wspomaganie kompetencji uczniów w tym: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego. […]

11 grudnia 2018

Informacja w sprawie odbioru pytań na II etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 1 Rozdziału IV „II etap – eliminacje miejskie/gminne” Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r. serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za oświatę w danym mieście/gminie, które w chwili odbioru pytań konkursowych zobowiązane są do złożenia oświadczenia (wzór 1a). Koperty wraz z pytaniami […]

7 grudnia 2018

Komunikat w sprawie Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – aktualizacja godziny i uczestników

XII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa  im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 – 1956. Żołnierze II Rzeczypospolitej – Żołnierze Niezłomni” – etap międzyszkolny.

7 grudnia 2018

Badania TIMSS 2019

Instytut Badań Edukacyjnych działając na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przystąpił do realizacji badania TIMSS 2019. Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmujące  uczniów klasy czwartej. TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów […]

6 grudnia 2018

Program „Razem bezpieczniej”.

Szanowni Państwo.   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020″. Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Termin składania projektów upływa dnia 11 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu projektu […]