Styczeń 2018

31 stycznia 2018

Wielki sukces Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II z Opola

30 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się  spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”, podczas którego Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły.” Celem powyższego projektu było dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli […]

31 stycznia 2018

Mateusz zwycięża śpiewająco

Mateusz  Gędek  – uczeń siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce – zdobył I miejsce w kategorii soliści młodzieżowi w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika, który odbywał się w Będzinie. Przegląd miał charakter trzyetapowy.  Spośród 20 tysięcy uczestników eliminacji do finałowych przesłuchań wybrano 137 wykonawców.  Poziom był niezwykle wysoki. […]

31 stycznia 2018

Kolejny krajowy sukces w promocji czytelnictwa

20 grudnia 2017 roku Komisja konkursowa – po analizie nadesłanych sprawozdań z całego kraju –  przyznała 4 nagrody oraz 13 wyróżnień  dla placówek oświatowych za najlepiej prowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2016/17. Wśród wyróżnionych – już po raz ósmy –  znalazł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku, w skład którego wchodzą: […]

30 stycznia 2018

W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück.

Instytut Pamięci Narodowej–Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”. Kartę zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy przesłać […]

30 stycznia 2018

Miesiąc Języka Ojczystego.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Stowarzyszeniem Polonistów i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 21 marca 2018 roku Miesiąc Języka Ojczystego. Wydarzenia, które odbędą się w ramach tego przedsięwzięcia, to m. in. konkurs na reklamę skierowany do uczniów szkół podstawowych, […]

30 stycznia 2018

Póki nie jest za późno.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zaprasza nauczycieli oraz uczniów wszystkich typów szkół do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno. Ideą konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów oraz znaków pamięci na terenie Polski, i miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. […]

30 stycznia 2018

Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (II edycja 2017/2018).

Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Olimpiadzie. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2017–kwiecień 2018 roku.   Szczegółowe informacje.

29 stycznia 2018

Certyfikaty „Szkół Promujących Zdrowie” dla opolskich szkół.

Z przyjemnością informujemy , że Zespół Szkół z Dobrzenia Wielkiego został  wyróżniony Krajowym Certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jest to 7 placówka z naszego województwa, która może poszczycić się tym wyjątkowym tytułem. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 5 grudnia 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Opolski Kurator Oświaty wręczył również Wojewódzkie Certyfikaty „Szkoła Promująca […]

29 stycznia 2018

KOREKTA listy uczniów, których prace weryfikowała Wojewódzka Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego oraz listy uczniów zakwalifikowanych do finału.

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że po weryfikacji nadesłanych prac opublikowana wcześniej lista wszystkich zweryfikowanych prac zostaje poszerzona o następującą osobę: Lp. Imię  i nazwisko ucznia Klasa Ilość  uzyskanych punktów Ilość uzyskanych punktów w % Nazwa,  adres, telefon szkoły Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna merytorycznego 1. Tymoteusz Majewski   87 87 PSP im. M. Kopernika Sucha […]