Styczeń 9, 2018

9 stycznia 2018

PILNE! – monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zgodnie z wcześniejszymi informacjami 2 stycznia 2018 r. rozpoczęło się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będzie trwało do 31 stycznia 2018 r. Monitorowanie odbywa się elektronicznie poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Po zalogowaniu macie Państwo widoczne dwa arkusze:

9 stycznia 2018

„Za Życiem” – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Przypominamy o możliwości przystąpienia przez starostwa powiatowe do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dotyczącego realizacji w latach 2017-2021: ·         działania 1.5 –  Pomoc uczennicom w ciąży; ·         działania 2.4 – Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa […]

9 stycznia 2018

Sprawozdania z realizacji NPRC w 2017 roku.

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku. Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie zakupu książek zobowiązane są  do złożenia sprawozdań merytorycznych i finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r./ liczy się data wpływu do urzędu/.

9 stycznia 2018

Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Międzywojewódzkim Konkursie o Tytuł Supertechnika Mechatronika organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap I – eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2018 r. Konkurs […]