Styczeń 15, 2018

15 stycznia 2018

Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką […]

15 stycznia 2018

Najlepsi w jubileuszowym XX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2018

10 stycznia Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Nagrodzonym szkołom gratulowali m.in.: parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, dyrektorzy OKE, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, przedstawiciele władz samorządowych i edukacyjnych.

15 stycznia 2018

Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego.

Lista.