Luty 2018

28 lutego 2018

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

28 lutego 2018

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

28 lutego 2018

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 48 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 123 bibliotek szkolnych. W roku 2018 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem […]

28 lutego 2018

Spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego oraz przedstawicieli firm Romanowski Group i INERIO współorganizowane przez Urząd Miasta Opole wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty.

W dniu 27 lutego 2018 r. Urząd Miasta Opola przy wsparciu Opolskiego Kuratora Oświaty zorganizował spotkanie z Dyrektorami Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego, mające na celu zaprezentowanie oferty współpracy firm Romanowski Group oraz INERIO z w/w szkołami, a co za tym idzie zachęcenie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej oraz profilu kształcenia. Przedsięwzięcie to ma […]

27 lutego 2018

Poznaj Prawdy Polaków spod Znaku Rodła.

W związku z przypadającą 6 marca 2018 roku 80-tą rocznicą ogłoszenia przez Związek Polaków w Niemczech Pięciu Prawd Polaka spod znaku „Rodła” prosimy dyrektorów szkół o rozpowszechnienie informacji o ww. wydarzeniu wśród uczniów oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w dniach 5-7 marca 2018 roku plakatu promującego uroczystość. Przyczyni się do kształtowania świadomości historycznej i […]