Luty 27, 2018

27 lutego 2018

Poznaj Prawdy Polaków spod Znaku Rodła.

W związku z przypadającą 6 marca 2018 roku 80-tą rocznicą ogłoszenia przez Związek Polaków w Niemczech Pięciu Prawd Polaka spod znaku „Rodła” prosimy dyrektorów szkół o rozpowszechnienie informacji o ww. wydarzeniu wśród uczniów oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w dniach 5-7 marca 2018 roku plakatu promującego uroczystość. Przyczyni się do kształtowania świadomości historycznej i […]