Marzec 2018

30 marca 2018

Wyniki oceny projektów nadesłanych przez szkoły na Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół, które zwyciężyły w swoich kategoriach oraz przedstawicieli szkół, które otrzymały wyróżnienia na uroczyste wręczenie nagród we czwartek 12.04.2018 r. o godz. 10.00 do Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 95, 45-061 Opole.

29 marca 2018

Spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Kluczbork, 23 marca 2018 r.

23 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kluczborskiego. Po powitaniu uczestników przez Panią Marzenę Perucką – Dyrektora Zespołu Szkół, w imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty […]

29 marca 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną. Działania, które mogą być już realizowane to : Przygotowanie listy książek, Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, […]

28 marca 2018

Konkurs grantowy „mPotęga”.

Zapraszamy nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów – wszystkich tych, którzy chcą pokazać uczniom piękny świat matematyki i dowieść, że matematyka może być wyśmienitą przygodą do udziału w Konkursie. mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także […]

28 marca 2018

Komunikat z 22 marca 2018 r. w sprawie gromadzenia danych wg stanu na 31 marca 2018 r.

W instrukcji przekazywania danych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. w przykładzie dotyczącym wiersza 30 w tabeli DO1 wkradł się błąd. Poprawne brzmienie ostatniego akapitu przed opisem wiersza 31 powinno wyglądać następująco: W październiku liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosiła 5/22=0,23. W okresie listopad – marzec 1 w każdym miesiącu.  Zatem (0+0,23+1+1+1+1+1)/7=0,75. W […]

28 marca 2018

Wielki sukces Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu oraz Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu w tegorocznej edycji Odysei Umysłu

Celem międzynarodowego programu Odyseja Umysłu – realizowanego już blisko 40. lat – jest rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia wśród dzieci i młodzieży. Ogólnopolskie finały Odysei Umysłu odbyły się w Polsce po raz 27. Wielki sukces w tegorocznej edycji  odnieśli uczniowie ze Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu oraz Zespołu Szkół Elektrycznych im. […]

27 marca 2018

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza młodzież do udziału w konkursie.  Realizatorem ze strony Organizatora jest Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Pracownia Dydaktyki Fizyki. Konkurs – adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Więcej informacji w załączonym regulaminie. Oświadczenie Regulamin_konkurs Wzrostu […]