Marzec 9, 2018

9 marca 2018

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z […]

9 marca 2018

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe,  jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 5 kwietnia 2018 […]

9 marca 2018

Informacja o sukcesie ucznia.

Jakub Mróz uczeń kl. III b – Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, w dniach 2-4.03.2018 r. uczestniczył w eliminacjach centralnych II Edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na  Uniwersytecie Warszawskim. Tematem wiodącym eliminacji centralnych był Jan III Sobieski i jego czasy. W wyniku uczniowskich zmagań Jakub Mróz otrzymał tytuł finalisty Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów […]

9 marca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

9 marca 2018

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

9 marca 2018

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.