Kwiecień 2018

27 kwietnia 2018

Konferencja Naukowo-Techniczna „Łączy nas kształcenie zawodowe”.

Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego zapraszają przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem zawodowym do udziału w VI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „ŁĄCZY NAS KSZTAŁCENIE ZAWODOWE”. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ WYCHOWANIA TECHNICZNEGO W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACYJNYM”.   Konferencja odbędzie się 9 maja 2018 r. […]

27 kwietnia 2018

„Ssaki morskie – nauka i edukacja” – bezpłatne 3-dniowe szkoły letnie dla uczniów.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza uczniów w wieku 10-18 lat do udziału w warsztatach, które odbędą się w  Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.   Szkoły letnie dla uczniów realizowane są w ramach projektu MARINE MAMMALS.   Celem szkoły letniej jest zainteresowanie uczestników naukami ścisłymi poprzez przybliżenie im wiedzy […]

27 kwietnia 2018

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym: „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu oraz […]

26 kwietnia 2018

„Mój ulubiony zabytek”.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, reprezentowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaprasza dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat do udziału w Konkursie. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania zabytkami województwa opolskiego wśród dzieci i młodzieży oraz motywowanie do rozwijania pasji historycznych i artystycznych. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Pracę konkursową wraz […]

26 kwietnia 2018

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Szanowni Państwo, informuję że, Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I): ● nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – 2 etaty, ● nauczyciela języka polskiego – 1 etat, ● nauczyciela matematyki – 1 etat. Ogłoszenie o konkursach. Wzór oświadczenia.

26 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty ogólnopolska konferencja „ Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane było do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych, jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników […]