Kwiecień 10, 2018

10 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs programistyczny Baltie 2018.

W związku z wdrożeniem nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych, SGP Systems oraz Stowarzyszenie TIB zapraszają wszystkich nauczycieli, w tym również nauczycieli klas 1-3, do udziału w konkursie. Aktualnie otwarte są następujące etapy konkursu: etap domowy, etap szkolny oraz etap powiatowy. Etap domowy trwa aż do końca roku szkolnego. Aby awansować do etapu wojewódzkiego, należy […]

10 kwietnia 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, przypominam, że zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych. Uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, czyli […]

10 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii dotyczących arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wskazanymi poniżej wytycznymi, które umożliwią wspólną […]