Kwiecień 16, 2018

16 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia-II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie grupą docelową-mogą być: pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w […]

16 kwietnia 2018

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.   „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów.   Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line. Aplikacja do […]

16 kwietnia 2018

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Brzegu

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska spotkała się z mieszkańcami Brzegu w Muzeum Piastów Śląskich. Głównym tematem spotkania minister była reforma edukacji, ale nie zabrakło też gorzkich słów dotyczących wójta Skarbimierza, z którym od kilku lat toczą spór nauczyciele i rodzice uznający, że wójt łamie prawo oświatowe. Na spotkaniu, w którym  uczestniczył  m.in. Opolski Kurator […]

16 kwietnia 2018

Uczennica III LO w Opolu laureatką programu Pramerica Moc Działania

Magdalena Jasińska – uczennica – wolontariuszka z III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu została jedną z dwu złotych medalistów międzynarodowego projektu, którego celem jest docenianie i wyróżnianie młodych ludzi aktywnie działających na rzecz swojej społeczności. Nagrodą dla medalistów jest wyjazd do Waszyngtonu – udział w międzynarodowej gali  Spirit of Community i możliwość wymiany doświadczeń z młodymi […]