Kwiecień 19, 2018

19 kwietnia 2018

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek woj. opolskiego Opolski Kurator Oświaty z wielką satysfakcją odnotowuje sukcesy uczniów, nauczycieli szkół/placówek województwa opolskiego i chciałby osobiście gratulować ich autorom. Nie zawsze informacje te docierają do kuratorium. Chcielibyśmy, aby uruchomiona na naszej stronie zakładka umożliwiła dodatkowo wyróżniać i promować szczególne osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli uzyskane na szczeblu ponadwojewódzkim, […]

19 kwietnia 2018

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu najlepszą szkołą budowlaną w kraju

W ogólnopolskim finale XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze reprezentacja „Gzowskiego” okazała się najlepszą w kraju. Opolanie pokonali 160 szkół z całej Polski. Pięcioro uczniów zdobyło cenne lokaty i wolny wstęp na kierunki budowlane, a nauczyciel – pan Jerzy Szubiał – tytuł najlepszego w Polsce. Zwycięską drużynę (I m.) reprezentowali następujący uczniowie, […]

19 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o program szkoleniowo doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenie lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wybranych do […]

19 kwietnia 2018

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie”.

Na prośbę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zapraszamy nauczycieli do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który organizowany jest przez Wydział Fizyki UAM, w dniach 21 i 22.09.2018 r. Festiwal ma zasięg ogólnopolski i wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018, tj. podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i […]