Kwiecień 24, 2018

24 kwietnia 2018

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej – wręczenie nagród i dyplomów

Wręczenie nagród i dyplomów uczniom nagrodzonym odbędzie się podczas spotkania podsumowującego VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich RP w dniu 25 maja 2018 r. o godz.10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Opolu, ul. Licealna 3. Wyniki zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

24 kwietnia 2018

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji prowadzi wraz z Partnerami: Miastem Opole, Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim w ramach działania 9.1.2 RPO WO 3 projekty dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej pod wspólną nazwą Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wartość projektów to 14 mln 850 tysięcy złotych. W działaniach projektów uczestniczy prawie 120 szkół Aglomeracji Opolskiej, 6500 […]