Maj 2018

30 maja 2018

Projekt edukacyjny pod nazwą Święto Piastów Śląskich.

Fundacja Korony Polskiej oraz Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina zapraszają szkoły do udziału w projekcie o charakterze edukacyjno-społecznym odwołującym się do najdawniejszych dziejów regionu Śląska, postrzeganego terytorialnie w ujęciu historycznym – od Ziemi Lubuskiej po Małopolskę. Projekt ma na celu przybliżenie i poszerzenie wiedzy o bogatych dziejach regionu, w tym ujęciu ogólnym i tym partykularnym, sięgając do […]

30 maja 2018

Dystrybucja Naszego elementarza dla klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/19.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w nawiązaniu do pisma  DPPI-WPPiP.4083.89.2018.IK Pana Macieja Kopcia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. przypominam, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do […]

30 maja 2018

X Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II

Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Zespołu Szkół w Pietrowicach. Organizowany jest od dziesięciu lat, a w tym roku po raz pierwszy odbył się 18 maja – w dniu urodzin św. Jana Pawła II. Uroczystość z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty rozpoczęła się mszą świętą w pietrowickim kościele pod […]

30 maja 2018

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

28 maja 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty  wzięli udziału w uroczystej gali podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i innych tematycznych  Wojewódzkich Konkursów (pn. „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”;  50. Mała Olimpiada Matematyczna, Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz […]

30 maja 2018

Konkurs plastyczno-fotograficzny pn. „CHĘCI, POMYSŁ I TRAWA = MEGA ZABAWA”.

Producent MEGA MAT do gier planszowych zaprasza szkoły do udziału w Konkursie.   Celem Konkursu jest prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej, rozwijanie wrażliwości na sztukę oraz estetykę, kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie. Konkurs trwa od 25 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Park Aniołów Michał […]

30 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny „100 bohaterów na 100 lat niepodległości”.

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie zaprasza uczniów do udziału w Konkursie o charakterze historyczno-plastycznym, który polega na zaprojektowaniu i wykonaniu banknotu o nominale 100 zł. Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 4 – 6 oraz dla uczniów klas 7 – 8. Rozpoczyna się dnia 21.05.2018 r. […]

30 maja 2018

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

28 maja 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty  wzięli udziału w uroczystej gali podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i innych tematycznych  Wojewódzkich Konkursów (pn. „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”;  50. Mała Olimpiada Matematyczna, Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz […]