Maj 10, 2018

10 maja 2018

Wsparcie tworzenia sieci szkół.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i […]

10 maja 2018

Bezpłatne szkolenia w ramach Ginących Zawodów.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w specjalnych warsztatach, na których można wyuczyć się takich zawodów jak: kowal, brukarz, bednarz, tkacz, krawcowa czy cukiernik i wielu innych. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby: Bezrobotne, poszukujące pracy, Uczące się w wieku 18-25 lat (po zakończeniu nauki), Uczestnicy OHP, Po ukończonym przygotowaniu zawodowym w […]