Maj 11, 2018

11 maja 2018

Program filharmonia opolska/ ostrożnie, wciąga!!!

Idea Programu zrodziła się w 2012 roku w Instytucie Muzyki i Tańca. Opiera się na obserwacjach sal koncertowych filharmonii w Polsce, z których wynika, że pośród osób korzystających z oferty filharmonii przeważającą większość stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia oraz uczniowie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami muzycznymi jakieś doświadczenia. Niezwykle rzadko […]

11 maja 2018

Nowe SIO. Uruchomienie możliwości wykazywania danych dotyczących opinii i orzeczeń w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, dane dotyczące opinii […]

11 maja 2018

Nowe SIO. Uruchomienie możliwości wykazywania danych o miejscu zamieszkania ucznia.

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.), w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym […]

11 maja 2018

Podręczniki zaadoptowane Nasz Elementarz – klasa III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych W nawiązaniu do pisma WSPE-ZSZE/410/10/2018/JR z dnia 7 maja 2018 r. proszę o dokonanie analizy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. Przy składaniu zamówienia prosimy o uwzględnienie faktu posiadania przez szkoły/placówki zaadoptowanych podręczników i możliwości przekazania ich innym placówkom. Informacje […]