Czerwiec 2018

29 czerwca 2018

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego W kwietniu 2019 roku uczniowie klas 8 szkół podstawowych (obecni uczniowie klas 7) po raz pierwszy przystąpią do nowego egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Będzie on miał formę pisemną. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z […]

29 czerwca 2018

Uroczyste obchody Święta 10. Brygady Logistycznej w Opolu.

28 czerwca 2018 r. na placu apelowym 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego rozpoczęto uroczyste obchody Święta 10. Brygady Logistycznej w Opolu, w których uczestniczył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty wraz z przedstawicielami Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokalnych władz rządowych i samorządowych, dowódcami jednostek i instytucji wojskowych, a także przedstawicielami służb mundurowych […]

29 czerwca 2018

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 7

Szanowni Państwo, Tegoroczni siódmoklasiści w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.   Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i […]

22 czerwca 2018

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – 2018 r.

22 czerwca 2018

Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich. Sabina Knopik dyrektor szkoły przywitała gości. Następnie zabrali głos Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Maria Feliniak Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich. Zaproszonych gości  reprezentowali m.in.: Artur […]

22 czerwca 2018

Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty podsumowująca rok szkolny 2017/2018

21 czerwca 2018 r. na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka,  poświęcona podsumowaniu kończącego się roku szkolnego 2017/2018 – roku wdrażającego reformę oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami regionalnych mediów, obok Opolskiego Kuratora Oświaty –  uczestniczył Starosta Brzeski – Maciej Stefański, Zastępca Burmistrza – Tomasz Witkowski oraz  […]

22 czerwca 2018

Amelia Sossna z PSP w Łubnianach wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

Amelia Sossna, uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, otrzymała wyróżnienie podczas XXXIX Ogólnopolskich Spotkań z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu – Górach Mokrych, w województwie łódzkim. Do zmagań konkursowych uczennica przygotowywała się pod opieką nauczycielki, pani Jolanty Begińskiej. Organizatorami corocznych spotkań w Przedborzu jest Zarząd Główny Towarzystwa im. Marii Konopnickiej […]