Czerwiec 4, 2018

4 czerwca 2018

Terminy składania wniosków

Ważne terminy: Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00; Mobilność osób – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00, 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00, 1 października 2020 r. […]

4 czerwca 2018

Inauguracja Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego w zakresie postępowania uczniów szkół województwa opolskiego w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych – konferencja

13 czerwca o godz. 10.00 w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się inauguracyjna konferencja Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego skierowana do nauczycieli  edukacji dla bezpieczeństwa  szkół podstawowych.

4 czerwca 2018

Szkoły i placówki oświatowe nadzorowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty organizujące wypoczynek letni

Przypominam, że zgodnie z art. 92e z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazując tym organom kartę wypoczynku nie później niż […]

4 czerwca 2018

Sesja edukacyjna dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej.”, która odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3