Czerwiec 5, 2018

5 czerwca 2018

Zaproszenie na konferencję: Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły. Konferencja promować będzie efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest promowanie i przedstawienie efektów  działań podejmowanych  w ramach realizacji projektu „Przywództwo” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

5 czerwca 2018

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskich spotkaniach zwanych „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w spotkaniach, które organizowane są w projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.