Czerwiec 13, 2018

13 czerwca 2018

„Informatyka w Edukacji”.

Zapraszamy nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i w nauczaniu wczesnoszkolnym do udziału w jubileuszowej, XV konferencji „Informatyka w Edukacji”, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w Toruniu. Tematem przewodnim tegorocznej, edycji […]

13 czerwca 2018

Ogólnopolski Konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”.

Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych (w roku szkolnym 2017/2018 – klas VII), gimnazjalistów (w roku 2017/2018 – klasy II) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie. Głównym celem Konkursu jest włączenie do świadomości młodzieży tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia […]

13 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno.

8 czerwca 2018 r. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu zostały ogłoszone wyniki X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno, którego organizatorem było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.