Czerwiec 29, 2018

29 czerwca 2018

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego W kwietniu 2019 roku uczniowie klas 8 szkół podstawowych (obecni uczniowie klas 7) po raz pierwszy przystąpią do nowego egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Będzie on miał formę pisemną. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z […]

29 czerwca 2018

Uroczyste obchody Święta 10. Brygady Logistycznej w Opolu.

28 czerwca 2018 r. na placu apelowym 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego rozpoczęto uroczyste obchody Święta 10. Brygady Logistycznej w Opolu, w których uczestniczył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty wraz z przedstawicielami Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokalnych władz rządowych i samorządowych, dowódcami jednostek i instytucji wojskowych, a także przedstawicielami służb mundurowych […]

29 czerwca 2018

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 7

Szanowni Państwo, Tegoroczni siódmoklasiści w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.   Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i […]