Czerwiec 2018

4 czerwca 2018

Inauguracja Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego w zakresie postępowania uczniów szkół województwa opolskiego w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych – konferencja

13 czerwca o godz. 10.00 w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się inauguracyjna konferencja Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego skierowana do nauczycieli  edukacji dla bezpieczeństwa  szkół podstawowych.

4 czerwca 2018

Szkoły i placówki oświatowe nadzorowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty organizujące wypoczynek letni

Przypominam, że zgodnie z art. 92e z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazując tym organom kartę wypoczynku nie później niż […]

4 czerwca 2018

Sesja edukacyjna dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej.”, która odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3

1 czerwca 2018

Czerwiec 2018

Media Data – Tytuł artykułu (temat) – Link TVP3 Opole 20.06.2018 r. (Kurier Op.) Zdyscyplinowani jak w wojsku. Musztra paradna uczniów zachwyca Przedszkolaki grają na mundialu. Udział w turnieju jest najważniejszy 19.06.2018 r. (Kurier Op.) Uczniowie wydali własną płytę i śpiewnik. Powstał też pierwszy teledysk Nowa Trybuna Opolska 20.06.2018 r. Grupa Sówki z przedszkola w […]

1 czerwca 2018

Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż wszyscy organizatorzy wypoczynku letniego mają obowiązek zgłaszania w wersji elektronicznej i papierowej wypoczynek organizowany w kraju i poza granicami Polski oraz inne małe formy, które będą trwały nieprzerwanie co najmniej 2 dni. Kolonie i obozy w kraju należy zgłosić nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku […]

1 czerwca 2018

Czerwiec 2018

Szanowni Państwo! Niemal każdego dnia napływają do nas liczne zaproszenia ze szkół / placówek, instytucji oświatowych i innych województwa opolskiego. Ze zrozumiałych względów nie zawsze możemy uczestniczyć w organizowanych przez Państwo uroczystościach / imprezach. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, liczymy na wyrozumiałość i dalszą życzliwą pamięć.  Michał Siek Opolski Kurator Oświaty 5-7. 06.2018 […]

1 czerwca 2018

Czerwiec 2018

Media Data – Tytuł artykułu (temat) – Link TVP3 Opole 25.06.2018 r. (Kurier Op.) Podsumowano projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2.”. Uczniowie mieli okazję wyjechać na zagraniczne staże 21.06.2018 r. (Kurier Op.) Rok po reformie edukacji. Kuratorium Oświaty podsumowało rok szkolny 2017/2018 20.06.2018 r. (Kurier Op.) Zdyscyplinowani jak w wojsku. Musztra paradna uczniów […]