Lipiec 5, 2018

5 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół.   Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zakłada  zmiany w klasyfikacji zawodów, praktycznej nauce zawodu, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych. W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw znajdują się również  propozycje rozwiązań dot. warunków organizacji opieki stomatologicznej, stołówek w […]

5 lipca 2018

Informacja w sprawie konsultacji społecznych materiałów dydaktycznych.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.