Sierpień 2018

31 sierpnia 2018

Zarządzenie nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Zarządzenie nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji […]

31 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego. Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Link do poradnika: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html

31 sierpnia 2018

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019 oraz konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty

  Zapowiedź wydarzenia Nazwa Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019 oraz konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty Data /godzina 3 września 2018 r., Wojewódzka inauguracja nowego r. szk.  – godz. – 10.00 -12.00; Konferencja prasowa OKO –  godz. 12.00 Miejsce Publiczna Szkołą Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 6 Udział Wojewoda Opolski – Adrian […]

30 sierpnia 2018

Konkurs dla dziennikarzy i publicystów EDUinspiracje MEDIA 2018

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje konkurs EDUinspiracje MEDIA 2018. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i publicystów, którzy w swoich publikacjach poruszają europejską tematykę uczenia się, a w szczególności piszą o inicjatywach, programach, a także realizowanych projektach przy wsparciu Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji. Do konkursu mogą się zgłaszać dziennikarze oraz redakcje, którzy […]

28 sierpnia 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundacja Archezja realizuje projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV-VII, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym jej celem jest odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

28 sierpnia 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning: Spain, Poland and Germany – uniting aspects

W imieniu Krajowego Biura eTwinning zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych (wiek uczniów: 16-19 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez niemieckie Ministerstwo Edukacji regionu „Dolna Saksonia” we współpracy z niemieckim biurem eTwinning w dniach 8-10.11.2018 w Hanower. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana […]

28 sierpnia 2018

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko- -niemieckie projekty. Od ponad 25 lat buduje pokojowe relacje sąsiedzkie. Więcej informacji na stronie lub załączonej ulotce.

28 sierpnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Szkolny – MŁODY INNOWATOR

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Komitet Naukowo – Techniczny FSNT –NOT Doskonalenie Kadr, Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT – zapraszają do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych (kl. IV – VIII), gimnazjalnych (kl. III) i ponadgimnazjalnych.

28 sierpnia 2018

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zapowiedź wydarzenia Nazwa Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Data /godzina 29 sierpnia 2018 r. (w dwu częściach) o godz. od 9.00 i o godz.12.00 (I cz. wg nazwisk od A do Ł –  II cz. od M do Ż) Miejsce Opolski Urząd Wojewódzki Sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (I p.), ul. […]