Sierpień 10, 2018

10 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Informuję, że ukazało się podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 2018 r., poz.1478). Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001478