Sierpień 17, 2018

17 sierpnia 2018

Porozumienie miedzy Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Iwona Rajca Biernacka, złożyli dziś (17 sierpnia 2018 r.) oficjalne podpisy pod zawartym porozumieniem miedzy instytucjami, którymi kierują. Celem porozumienia jest m.in. podjęcie współpracy na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa oraz wstąpienia do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku kostnego […]