Sierpień 28, 2018

28 sierpnia 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundacja Archezja realizuje projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV-VII, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym jej celem jest odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

28 sierpnia 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning: Spain, Poland and Germany – uniting aspects

W imieniu Krajowego Biura eTwinning zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych (wiek uczniów: 16-19 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez niemieckie Ministerstwo Edukacji regionu „Dolna Saksonia” we współpracy z niemieckim biurem eTwinning w dniach 8-10.11.2018 w Hanower. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana […]

28 sierpnia 2018

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko- -niemieckie projekty. Od ponad 25 lat buduje pokojowe relacje sąsiedzkie. Więcej informacji na stronie lub załączonej ulotce.

28 sierpnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Szkolny – MŁODY INNOWATOR

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Komitet Naukowo – Techniczny FSNT –NOT Doskonalenie Kadr, Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT – zapraszają do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych (kl. IV – VIII), gimnazjalnych (kl. III) i ponadgimnazjalnych.

28 sierpnia 2018

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zapowiedź wydarzenia Nazwa Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Data /godzina 29 sierpnia 2018 r. (w dwu częściach) o godz. od 9.00 i o godz.12.00 (I cz. wg nazwisk od A do Ł –  II cz. od M do Ż) Miejsce Opolski Urząd Wojewódzki Sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (I p.), ul. […]