Wrzesień 5, 2018

5 września 2018

„5 porcji zdrowia w szkole” – nowy program edukacyjny dla szkół.

Z początkiem roku szkolnego ruszył nowy program edukacyjny pod nazwą „5 porcji zdrowia w szkole”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat i jednocześnie jej wczesne rozpoczęcie. Program skierowany jest do uczniów II i III klas szkół podstawowych z całej Polski oraz ich nauczycieli, dyrektorów szkół […]

5 września 2018

Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II.

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w Projekcie Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II, którego celem jest zapoznanie uczestników z rolą i wartością kultury, poznanie przez nich osoby  i etosu Jana Pawła II. Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym kosztem dla uczestników jest pokrycie kosztów dojazdu na […]

5 września 2018

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oddział regionalny w Chorzowie zaprasza w roku szkolnym 2018/2019 uczniów liceów i techników do realizacji programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Udział szkoły w programie jest […]