Wrzesień 6, 2018

6 września 2018

Odbiór prac z konkursu na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach II edycji programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych.   Informujemy,  że do końca września b.r.  istnieje możliwość odbioru prac konkursowych przesłanych w ramach konkursu na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach II edycji programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Prace można odebrać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru w pok. 614, tel. 77 45 24 573.

6 września 2018

„25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” – zaproszenie do udziału w konkursach dla szkół

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w trzech konkursach upamiętniających 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prace […]

6 września 2018

Konkurs na logo programu „Cyberbezpieczny uczeń”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Zapraszamy uczniów z Państwa szkół do udziału w konkursie na logo programu „Cyberbezpieczny uczeń”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego, a głównym celem jest zaprojektowanie znaku graficznego – logo pilotażowego programu „Podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z […]