Wrzesień 12, 2018

12 września 2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

W dniu 10 września 2018 r. na Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Joanna Wnuk, zastępca Wydziału Rozwoju Edukacji Marek Wąsowski oraz starszy wizytator ww. wydziału Halina Pilarz wzięli udział w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się w PGE Narodowym w Warszawie. Ideą przewodnią Kongresu było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na […]

12 września 2018

Informacja w sprawie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że tegoroczna Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, która miała być zorganizowana w czerwcu  odbędzie się w dniach 26-27 września. Szczegóły dotyczące organizacji wyjazdu zostaną niezwłocznie przekazane do odpowiednich szkół, drogą mailową po skompletowaniu informacji. Harmonogram XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  

12 września 2018

Jubileusz 40-lecia obchodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny. Wręczenie certyfikatów „Szkoła Przyjazna Turystyce”.

11 września 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 40-lecia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny. Całą uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelacach Opolskich, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach, Publicznego […]

12 września 2018

Informacja w sprawie terminarza 42. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla szkół średnich i ponadgimnazjalnych.

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE z adresu mailowego szkoły!! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, do końca października 2018 r. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 9. listopada 2018 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: […]

12 września 2018

Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie. Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości na obszarze całego kraju […]

12 września 2018

„Młoda Krew Ratuje Życie” Podsumowanie XV edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie

W dniu 7 września 2018 r. Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek oraz Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała uczestniczyli w podsumowaniu XV edycji Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie.