Wrzesień 17, 2018

17 września 2018

Uroczystości w Opolu upamiętniające 79. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wraz z wicekuratorem – Arturem Zapałą uczestniczyli – na zaproszenie Wojewody Opolskiego – w wojewódzkich uroczystościach, mających na celu uczczenie ofiar agresji wojsk sowieckich na Polskę 17 września 1939 roku. Rozpoczęły się one mszą św. w Katedrze Opolskiej z udziałem pocztów sztandarowych, które następnie przeszły wraz kompanią honorową 10. […]