Październik 2018

31 października 2018

Ostatnia w tym roku – uzupełniająca dystrybucja podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 (wg dodatkowych zamówień z września br.)

Informujemy szkoły, które złożyły dodatkowe (uzupełniające /wrześniowe) zapotrzebowanie na podręczniki do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej (Niko 1, Niko 2 oraz Niko 3), mogą zgłaszać się po ich odbiór w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, VI piętro, pokój 603.p.)

31 października 2018

IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich.

Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej – już dziewiątej – edycji konkursu na temat Kresów Wschodnich. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich zakresem tematycznym. Tym razem występują trzy tematy z podziałem na szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne obejmujące jednak większą cezurę czasową. Proponowane tematy dotyczą okresu od 1569 r. do 1950 r., zaś […]

31 października 2018

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.   Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Centrali ZUS […]

27 października 2018

Wystartowali! Opolski Bieg Belfra 2018

Właśnie trwa Opolski Bieg Belfra. Na start zgłosiło się ponad 200 uczestników w kategoriach: open, nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany oraz pracownik administracji i obsługi, a także pracownik kuratorium. Kolejną grupa to zawodnicy startujący w marszu Nordic Walking. W Biegu biorą udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz […]

26 października 2018

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym […]

26 października 2018

Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w badaniu ankietowym pt. Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej. Ankieta jest elementem projektu badawczo-szkoleniowego pt.: „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r. Celem projektu jest upowszechnianie […]

26 października 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+

25 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferuje ww. program,  osiągnięć wybranych szkół i placówek województwa opolskiego realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, a także  w ramach obchodów w 2018 r. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego […]