Październik 3, 2018

3 października 2018

Wszystkie Kolory Świata.

UNICEF Polska zaprasza szkoły i przedszkola do udziału w V edycji projektu edukacyjnego „Wszystkie Kolory Świata”. Celem projektu jest: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zebranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci. Rejestracja do Akcji trwa do […]

3 października 2018

Ogólnopolski Konkurs „Zaraź nas swoją pasją”.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza młodzież szkół podstawowych (VI – VIII klas) i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zaraź nas swoją pasją”. Konkurs polega na zaprezentowaniu siebie i swojej pasji w dowolnej, atrakcyjnej, oryginalnej formie w postaci krótkiego filmu. W taki sposób by promowane były pozytywne postawy młodych ludzi społecznie akceptowane. Konkurs ma […]

3 października 2018

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej rok szkolny 2018/2019.

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej przy Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Radzie w Opolu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie.   W roku szkolnym 2018/2019 XLV edycja OWT rozgrywana będzie w terminach: zawody I stopnia (eliminacje szkolne) – 19 października 2018 r. zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) – 8 stycznia 2019 r. zawody III […]

3 października 2018

Juvenes Translatores – Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

W tym roku odbędzie się 12 edycja konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r. Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej na […]

3 października 2018

Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie opolskim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.